ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟอมก๋อย

99 หมู่ 13 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์ 053-369303

-