ประวัติกาแฟอมก๋อย

ประวัติกาแฟอมก๋อย

“ ดินแดนในหุบเขา ใต้ร่มเงาพระเจ้าแสนทอง

ดอยม่อนจองสูงสง่า สัตว์ป่าล้วนมากมี
ประเพณีหลายเผ่าพันธุ์ ”

โดยอดีต เป็นการเดินตามรอยพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยส่งเสริมให้ปลูกกาแฟ เป็นการสร้างรายได้ให้ชนชาวเขาที่อาศัยอยู่ในป่าต้นน้ำต่างๆไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่า ทดแทนการปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย กาแฟเป็นพืชที่ต้องปลูกในที่ค่อนข้างร่มมีแสงแดดไม่เกิน 60% ดังนั้นจึงเหมาะแก่การปลูกแทรกตามแนวป่าจะเหมาะสม 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 400 ต้น ให้ผลผลิตที่ดีเต็มที่ 2.5- 3 ก.ก./ต้น สร้างรายได้สูงถึง 15,000-25,000 บาท/ไร่ นอกจากนั้นยังเป็นวิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ไปด้วย ชาวเขาต้องรักษาป่าและพื้นที่ ปลูกกาแฟของเขาไม่ให้ไฟเข้าในฤดูแล้ง ก็เป็นการพิทักษ์ป่าไม้ไปด้วยในขณะเดียวกัน จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่จะนำต้นกาแฟมาส่งเสริมปลูกยังพื้นที่สูงต่าง ๆ ในภาคเหนือ

กาแฟอมก๋อย เริ่มต้นตั้งแต่ การรู้จักกับกาแฟอย่างแท้จริงโดยนำความรู้ ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้ อย่างทั่วถึงใน การผลิตเมล็ดกาแฟ เรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียว ตั้งแต่การปรับและเตรียมพื้นดินการให้น้ำ การดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเวลาออกดอกผล โดยเลือกเก็บเฉพาะผลที่มีลักษณะเป็นสีแดงสดเท่านั้น ก่อนจะนำมาผ่านเครื่องลอกเปลือกและแยกสิ่งเจือปน แล้วค่อยถึงขั้นตอนการหมักบ่ม เพื่อให้กลิ่น และรสชาติซึมลึกสู่ภายในเมล็ด จากนั้นนำมาตาก แล้วบรรจุใส่กระสอบ เก็บในที่อากาศถ่ายเทสะดวกเป็นขั้นตอนมาตรฐาน ก่อนจะมาเป็นเมล็ดกาแฟ ที่มีคุณภาพแล้วจึงนำมากะเทาะเปลือก และนำไปคั่ว การคั่วกาแฟ เป็นวิธีและขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการดึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของกาแฟออกมา ไม่ว่าจะเป็นความหอม ความกลมกล่อมของรสชาติ อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ในการคั่วจะมีผลต่อความหอมและรสชาติของกาแฟ เป็นอย่างยิ่ง กาแฟ ที่มีกลิ่นหอมละมุนและรสชาติที่กลมกล่อม ย่อมมาจากเมล็ดกาแฟ คุณภาพ กาแฟอมก๋อย ใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้กาแฟ รสเลิศพร้อมเสริฟ ให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา

ผู้บริหารกลุ่มกาแฟ
คุณเนติ ตันติมนตรี
ที่ปรึกษาอาวุโส
คุณนรพล ตันติมนตรี
ประธานกรรมการผู้จัดการ
คุณปิณญาดา ตันติมนตรี
รองประธาน กรรมการผู้จัดการ
คุณณัฐพล โล่ห์บุญทรัพย์
ผู้จัดการ
คุณวชิระ ชัยยอง
หัวหน้าฝ่ายผลิต
คุณพรชัย ชาติบุรุษ
ประธานกลุ่มผู้ปลูก กาแฟอมก๋อย
-